Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

2021-12-30


Zobacz więcej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

2021-12-17

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k, art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.
Zobacz więcej