Odbiór odpadów od gospodarstw rolnych - AgroOPC

2024-02-06

Prosimy o zapoznanie się z ofertą!
Zobacz więcej

Komunikat ! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2023-12-29


Zobacz więcej

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 r.

2023-12-15


Zobacz więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

2023-12-14


Zobacz więcej

Co można dostarczyć na PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacja dla Mieszkańców.

2023-11-13


Zobacz więcej

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28 9549 0001 0002 8756 2000 0023

2023-04-13


Zobacz więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

2021-12-30


Zobacz więcej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

2021-12-17

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Ra
Zobacz więcej