Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28 9549 0001 0002 8756 2000 0023

2023-04-13


Zobacz więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

2021-12-30


Zobacz więcej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

2021-12-17

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Ra
Zobacz więcej