Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28 9549 0001 0002 8756 2000 0023