KIEROWNICTWO


Wójt Gminy - dr Marek Szuszman
tel. 54 285 36 86
sekretariat - pokój 211

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 10:00 – 15:00

Sekretarz Gminy - mgr Arleta Brochocka
tel. 54 285 36 86
sekretariat - pokój 211

Skarbnik Gminy - mgr Monika Kawczyńska
tel. 54 285 36 86
pokój 204

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Elżbieta Radzimska
tel. 54 231 28 78
fax. 54 252 28 46

gops@ugradziejow.pl
ul.Kościuszki 58 (budynek Internatu Szkół Mechanicznych)

Kierownik Sekcji Obsługi Techniczno - Gospodarczej - mgr Marcin Jaskólski
607 610 714, 54 285 36 86
pokój 210

Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych -
mgr Halina Nowak

661 387 738

sapo@ugradziejow.pl
pokój 205