KIEROWNICTWO


 Wójt Gminy Radziejów  - Arleta Brochocka
tel. 54 285 36 86
sekretariat - pokój 211

Skarbnik Gminy  -  Monika Kawczyńska
tel. 54 285 36 86
pokój 204

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  -  Elżbieta Radzimska
tel. 54 231 28 78
fax. 54 252 28 46

gops@ugradziejow.pl
ul.Kościuszki 58 (budynek Internatu Szkół Mechanicznych)

Kierownik Sekcji Obsługi Techniczno - Gospodarczej  -  Grzegorz Topolski
607 610 714, 54 285 36 86
pokój 218

Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych -
 Halina Nowak

661 387 738

sapo@ugradziejow.pl
pokój 205