Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

2017-01-11

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności or
Zobacz więcej

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

2017-01-11

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
Zobacz więcej

APEL DO HODOWCÓW DROBIU - HPAI

2017-01-09

Apel dla hodowców drobiu - BARDZO WAŻNE !!!!!!
Zobacz więcej

APEL DO HODWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - ASF

2017-01-02

Apel do hodowców trzody chlewnej - BARDZO WAŻNE !!!!
Zobacz więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne Wójta Gminy Radziejów

2016-12-19

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radziejów
Zobacz więcej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów

2016-12-14

Gmina Radziejów realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biskupice, drogi gminnej nr 180417 C Broniewek - Kolonia Czołowo w miejscowoś
Zobacz więcej

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - pomoc dla rolników

2016-11-30

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r. Rada Ministró
Zobacz więcej

Inforamcja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

2016-10-26

Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.
Zobacz więcej