Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

2017-03-30

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie
Zobacz więcej

Chodnik w Czołowie III etap - prace rozpoczęte

2017-03-14

Rozpoczęły się prace nad dalszym odcinkiem chodnika w miejscowości Czołowo. To III etap prac, który przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców, a
Zobacz więcej

Statystyczne Badania Ankietowe na terenie Gminy Radziejów

2017-03-14

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o współpracę mieszkańców Gminy Radziejów z ankieterami, którzy będą przeprowadzać w wybranych gospodarstwac
Zobacz więcej

Remont świetlicy w Wąsewie Kolonii

2017-03-13

Świetlica wiejska we wsi Kolonia Wąsewo, bo to o tej wsi mowa, zlokalizowana jest w centrum wsi. Do tej pory nie zachęcała swoim wnętrzem do lokalnych spotkań
Zobacz więcej

Chodnik w Czołowie II etap - prace nadal trwają

2017-03-13

Gmina Radziejów realizuje inwestycje służące polepszeniu bezpieczeństwa na drogach, a tym samym podnoszeniu standardów wsi. Efektem tego są między innymi ch
Zobacz więcej

Remiza OSP Szostka w trakcie generalnego remontu wnętrza

2017-03-13

Jubileusz 100-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szostce jaki będzie miał miejsce w 2017 r., skłonił władze samorządowe Gminy Radziejó
Zobacz więcej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miejscowości Wąsewo na Kolonia Wąsewo

2017-03-01

INFORMACJA W SPRAWIE KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA KOLONIA WĄSEWO Zgodnie z Urzędowym Wykazem Nazw Miejscowości miejscowość Wąsewo figuruje jako wieś
Zobacz więcej

KAMPANIA - Bezpieczny i aktywny senior

2017-02-13

Kampania - Bezpieczny i aktywny senior
Zobacz więcej