Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach ukończona

2021-08-13


Zobacz więcej

"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach

2019-10-10


Zobacz więcej

"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagorzycach"

2019-10-10


Zobacz więcej

Umowa z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie podpisana

2019-10-01


Zobacz więcej

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

2019-09-11


Zobacz więcej

Budowa siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, PłowcachII, Broniewku, Skibinie, Szostce

2019-06-04


Zobacz więcej

Umowa z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie podpisana

2018-08-31

Gmina Radziejów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu zielen
Zobacz więcej