Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

2019-09-11


Zobacz więcej

Budowa siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, PłowcachII, Broniewku, Skibinie, Szostce

2019-06-04


Zobacz więcej

Umowa z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie podpisana

2018-08-31

Gmina Radziejów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu zielen
Zobacz więcej

Budowa placów zabaw w Czołowie i Czołówku oraz boiska rekreacyjnego w Opatowicach

2018-08-14


Zobacz więcej