Umowa z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie podpisana

 

 

 

Gmina Radziejów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu zieleni przy remizie w Płowcach II, gmina Radziejów”.

Wojewódzki Fundusz przyznał na realizacje w/w zadania dofinansowanie w kwocie 10 400,00 zł. Z udziałem środków z Gminy zagospodarowany teren przy wyremontowanej i odnowionej remizie strażackiej w miejscowości Płowce II.