Program CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Celem Programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
  lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
  wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie
  lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam
  Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
  wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

  Co musisz przygotować

  • Dane do logowania do profilu zaufanego.
  • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania.

  UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

  • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu.
  • W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z dokumentacją Programu dostępną na stronach internetowych WFOŚiGW i gov.pl, w szczególności z:

   Informacje na temat złożonych wniosków oraz podpisanych umów można uzyskać przez kontakt z WFOŚiGW, do którego został złożonych wniosek.