Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego STEYR

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego

 

Wójt Gminy Radziejów ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego STEYR.

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Samochód specjalistyczny pożarniczy
Marka i model: STEYR model 690.170
Rodzaj pojazdu: specjalistyczny pożarniczy
Numer rejestracyjny: CRA 88HG
Rok produkcji: 1981
Numer identyfikacyjny VIN: 690684439205
Pojemność silnika: 5976 cm3
Moc silnika: 125 kW
Dopuszczalna masa całkowita: 10600 kg
Ładowność: 4800 kg
Liczba osi: 2
Liczba miejsc: 3 (łącznie z siedzeniem kierowcy)
Data wydania dowodu rej.: 18.04.2014 r.

Data pierwszej rejestracji: 13.07.1981 r.
Przebieg: 19221 km
Kolor lakieru: czerwono-biały
Rodzaj napędu: 4x2
Skrzynia biegów: manualna

Ogumienie tylne/przednie: Michelin 7.50 R20 (zużycie 30%)

 

Samochód posiada widoczne wycieki oleju na wale napędowym, półosiach napędzających koła, misie olejowej. Ponadto widoczne są wycieki paliwa i oleju. Skrzynia ładunkowa w stanie dobrym, brak węży strażackich. Samochód wyposażony w autopompę model NMP I 20/25 ONORM F1066.
 

 

 1. Cena wywoławcza:

31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych)

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd

Samochód można obejrzeć w siedzibie Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach, Biskupice 19, 88-200 Radziejów, w dniach od 28 do 29 marca 2023 r. w godz. od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr 607864175.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych), które należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Radziejów nr 409549000100028756200001, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.;
 2. wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu;
 3. Komisja Przetargowa przed rozpoczęciem licytacji sprawdzi, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w wymaganej wysokości;
 4. wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu;
 5. wadium złożone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży;
 6. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
  - gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  - gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego:

Przetarg (licytacja) odbędzie się w Sali narad (II piętro, pok. 207) Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych);
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu z podaniem przyczyny;
 3. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej , w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30–15:30.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 1,9 MB pobierz
Zdjęcia.pdf 3,86 MB pobierz