„Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?"

Zapraszamy do konkursu „Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?"

 Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie pod nazwą
„Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?". Konkurs jest skierowany
do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich. Celem
konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w
prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich, które integrują
społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i
kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniając
się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na
konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać
wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane koło
gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych
nagród finansowych o łącznej wysokości 9.800 zł.

W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo
wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który
czekamy w terminie do 22 listopada 2022 r.  Należy go przesłać
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac
Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie -
co się tutaj dzieje?".

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62
15 934

Zachęcamy do udziału w konkursie

Krystyna Brykała

Departament Rolnictwa i Geodezji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

ul. Targowa 13/15,  87-100 Toruń

tel. 56 62 15 934
 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
regulamin (do pobrania).docx 30,3 KB pobierz
informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych.docx 19,6 KB pobierz
oświadczenie autora zdjęć.doc 47 KB pobierz
zgłoszenie do konkursu.docx 21,4 KB pobierz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx 17,3 KB pobierz