PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Informujemy, że Gmina Radziejów ma zamiar zakupu węgla dla gospodarstw domowych naszych mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Od dnia 3 listopada 2022 r., czyli od wejścia w życie przepisów regulujących tę kwestię, będzie można składać w Urzędzie Gminy Radziejów wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, II piętro, pokój nr 212.

Wnioski będą podlegały weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane wnioski będą dalej obsługiwane w celu sfinalizowania zakupu węgla. Sprzedaż węgla będzie dokonywana wg kolejności złożonych wniosków.

Odbiór węgla nastąpi we wskazanym punkcie dystrybucji.
1) Prawo do zakupu węgla w preferencyjnej cenie będzie miała osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
2) Proponowane sortymenty węgla to groszek, orzech oraz miał;
3) Ilość węgla możliwa do preferencyjnego zakupienia przez gospodarstwo domowe to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.;
4) Wniosek o zakup preferencyjny może być złożony najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.;
5) Gmina Radziejów będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 2000,00 zł za tonę.


Wójt Gminy Radziejów
Marek Szuszman

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Wniosek o preferencyjny zakup węgla po preferencyjnych cenach plus kaluzula.pdf 148 KB pobierz