Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach

 

 

W Zagorzycach w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie ternu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach” zagospodarowany został teren przy świetlicy. Utwardzono kostką brukową teren wokół budynku świetlicy wiejskiej oraz zamontowano elementy siłowni zewnętrznej i piłkochwyty przy boisku sportowym. Inwestycja jest kontynuacją projektu rewitalizacyjnego, w ramach którego świetlica została rozbudowana i wyremontowana, a także wyposażona.
 

W wyniku realizacji projektu poprawiła się estetyka wsi oraz zwiększyła się funkcjonalność i możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sprawiło, że powstała kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców wsi.


Całkowity koszt inwestycji wyniósł 232 001,63 zł. Dofinansowanie w wysokości 220 401,63 zł pozyskano w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach