Zmiany w CEIDG po 13 grudnia 2021 r.

Od 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje wprowadzić zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co wiąże się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG.
Do najważniejszych zmian należą:

 1. Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG,
 2. Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl,
 3. Wprowadzenie nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń:
  A. Formularz wniosku CEIDG- 1 z instrukcją,
  B. Formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS),
  C. Zaświadczenia i wydruki z CEIDG.
 4. Dodatkowo informujemy, że od niedawna na Biznes.gov.pl istnieje możliwość składania wniosku dot. zmiany wpisu w CEIDG przez pełnomocnika, a także możliwość korzystania z usługi zarządzania pełnomocnictwami.

Więcej informacji pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl

UWAGA!
Wszystkie wnioski złożone przez przedsiębiorcę w formie:

 • papierowej złożone w naszym urzędzie dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 14.30 zostaną wprowadzone bezpośrednio do systemu,
 • semioline (wnioski w systemie Biznes.gov.pl oznaczone jako „wniosek roboczy" – do podpisania w urzędzie), jeżeli przedsiębiorca nie zdąży go podpisać w urzędzie do 10.12.201 r., to urzędnik nie będzie go już mógł odnaleźć w Aplikacji urzędnika – wnioski te zostaną usunięte. W takiej sytuacji przedsiębiorca po 13.12.2021 r. powinien jeszcze raz wypełnić wniosek CEIDG-1. Wnioski podpisane 10.12.2021 r. przez przedsiębiorcę lub urzędnika będą przetwarzane przez system bez zmian i zgodnie z kolejnością złożenia.