Uproszczony plan urządzania lasu - wyłożony do publicznego wglądu

                                                                                                             Radziejów, 16 listopada 2021 r.

UG.6130.1.2021

 

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych z Gminy Radziejów, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych


Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Radziejów
od dnia 18.11.2021 r. do dnia 17.01.2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów, pokój nr 212, II piętro, w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.


Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r.


Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS." z siedzibą w Lublinie, adres do korespondencji ul. Modrzewiowa 23, 21-003 Jakubowice Konińskie.

 

Z up. Wójta

mgr Arleta Brochocka

Sekretarz

 

 

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
20211118080354852.pdf 207 KB pobierz