Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

 

 

Gmina Radziejów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów do dnia
29 października 2021 r. do godziny 15:00.

W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

  • nowy sprzęt komputerowy ((stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 8 lub 9 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba do kontaktu w sprawie programu:

Ewa Polewska- Starszy specjalista pracy socjalnej, tel. (54) 231 28 78.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc 141 KB pobierz
Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie.doc 141 KB pobierz