Gmina Radziejów wybudowała nowe przydomowe oczyszalnie ścieków.

Gmina Radziejów wybudowała nowe przydomowe oczyszalnie ścieków. 

 

Jednym z kierunków rozwoju Gminy Radziejów jest ochrona środowiska, a także na poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja tych zamierzeń możliwa była dzięki wsparciu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, przy symbolicznym udziale środków własnym mieszkańców (warunek stawiany przez Urząd Marszałkowski). Pozwoliło to na wybudowanie 49 szt. nowych oczyszczalni ścieków.

 

Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2017 r. i polegała na budowie oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami kanalizacji ściekowej, przepompowni, drenażem i zasilaniem elektroenergetycznym.

 

Zaprojektowane urządzenia to małe, kompaktowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków działające w oparciu o technologię hybrydową.

 

Inwestycja została już zakończona.

Mamy nadzieję że zrealizowana inwestycja będzie miała swoje pozytywne skutki w ochronie środowiska.