Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów

 

Gmina Radziejów realizuje projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów”.

 

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój społeczno - gospodarczy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Całkowita wartość projektu: 1 088 149,22 zł

Kwota dofinansowania: 692 389 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
informacja-na-strone.odt 20,2 KB pobierz