Informacja dla rolników - SUSZA 2024 !!!

 

INFORMACJA !!!

 

 

Wójt Gminy Radziejów informuje, że w związku z opublikowaniem raportu IUNG w Puławach (system monitoringu suszy rolniczej – https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2024,0411062/), istnieje możliwość zgłaszania strat powstałych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - SUSZĘ.

 

Szacowanie szkód oraz sporządzanie protokołów strat  prowadzone jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji – „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”, udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa (link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign).

 

 

Nadmieniamy, że aby móc złożyć dokument i oszacować straty poprzez w/w aplikację konieczne jest posiadanie przez producenta rolnego własnego Profilu Zaufanego. Wobec powyższego osoby, które nie posiadają Profilu Zaufanego prosimy o jego wyrobienie aby móc podjąć dalsze kroki związane ze składaniem wniosków suszowych.

 

 

Instrukcja zgłaszania strat w aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” pod linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/5382b43f-6f55-47d2-be59-a4fa17e1240c

 

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

 

 

Informacje na temat zakładania Profilu Zaufanego:

https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=8jfbqrc3ris6c79e8j0p

 

 

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją pogodową prosimy o bieżące śledzenie komunikatów IUNG w Puławach

(adres: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0411062/)

 

 

 

 

 

Instrukcja zgłaszania strat w aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” pod linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/5382b43f-6f55-47d2-be59-a4fa17e1240c

 

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

 

 

Informacje na temat zakładania Profilu Zaufanego:

https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=8jfbqrc3ris6c79e8j0p

 

 

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją pogodową prosimy o bieżące śledzenie komunikatów IUNG w Puławach.

(adres: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0411062/)