Umowa na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z wykonawcą podpisana!

2024-01-13


Zobacz więcej

Dobiega końca budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach!

2024-01-12

Na 6 kwietnia 2024 r. zaplanowano zakończenie prac.
Zobacz więcej

Wizyta u Najstarszych Mieszkańców Gminy Radziejów

2024-01-09


Zobacz więcej

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA: „Remont dachu i ściany kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Broniewie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład RPOZ/2022/9551/POLSKILAD

2024-01-08


Zobacz więcej

Informacja KRUS❗️Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r.

2024-01-04


Zobacz więcej

Programy profilaktyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

2024-01-03


Zobacz więcej

Styczniowe dyżury telefoniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2024-01-03


Zobacz więcej

EtnoPolska. Edycja 2024 – nabór wniosków

2024-01-03

  Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024, który zakłada dofinansowanie zadań wzmacniając
Zobacz więcej

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

2024-01-02

Wraz  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
Zobacz więcej