Remiza strażacka w Szostce.

Świetlica w Bieganowie.

Muszla koncertowa w Plowcach

Stacja Uzdatniania Wody w Szostce