STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADZIEJÓW NA LATA 2023 - 20230

26 września 2023 r. podczas XXXI sesji rady gminy przyjęta uchwałą została nowa Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2023-2030. Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju. Jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w całej przestrzeni gminnej oraz niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. Jest także dokumentem wyrażającym wspólną wizję rozwoju oraz wyznacza drogę do osiągnięcia celów strategicznych.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Strategia Rozwoju Gminy Radziejów na lata 2023-2030.pdf 1,03 MB pobierz
Diagnoza SR Radziejów.pdf 1020 KB pobierz
Uchwała Nr XXXI 291 2023 Rady Gminy Radziejów z 26 września 2023 r.pdf 292 KB pobierz