Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie ogłasza nabór wniosków do Programu - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 243.208,00zł.

Całkowita wartość 243.208,00zł.

Program adresowany jest do:

– osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego,

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce

– załatwianiu spraw urzędowych,

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

 

Szczegółowych informacji na temat w/w Programu udzielają telefonicznie pracownicy GOPS w Radziejowie : 542312878 w godzinach 7.30 – 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie

ul. Kościuszki 58

88-200 Radziejów

 

                                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                                          Elżbieta Radzimska

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023r..odt 51,3 KB pobierz