Wybory Sejm i Senat 2023 oraz Referendum

15 października Polacy oddadzą swoje głosy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Tego samego dnia przeprowadzone zostanie także referendum ogólnokrajowe. Zarówno wybory, jak i referendum odbędą się w tych samych lokalach wyborczych, a karty będą wrzucane do jednej urny. Każdy może jednak zdecydować, w których głosowaniach chce wziąć udział.

Przychodząc do lokalu wyborczego w niedzielę, 15 października, Polacy otrzymają trzy karty do głosowania – z listą kandydatów do Sejmu, listą kandydatów do Senatu oraz kartę z pytaniami referendalnymi. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu, wyborca może według własnego uznania zdecydować, czy chce wziąć udział w danym głosowaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy ktoś nie będzie chciał wziąć udziału w jakimkolwiek z trzech głosowań, musi o tym fakcie poinformować komisję, stojąc przed nią w lokalu wyborczym. Ta nie wyda wtedy odpowiedniej karty do głosowania i odnotuje to w spisie wyborców.

Ważne: pobranie kart do głosowania – niezależnie od tego, czy zostaną wypełnione poprawnie, niepoprawnie lub wcale niewypełnione – jest równoznaczne z wzięciem w nim udziału. W przypadku referendum ma to znaczenie, ponieważ, aby było ono wiążące, frekwencja musi wynieść ponad 50%.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Pierwsze posiedzenia OKW.pdf 650 KB pobierz
1 - Zarządzenie wyborów.pdf 351 KB pobierz
2 - Zarządzenie Referendum.pdf 353 KB pobierz
3- Obwieszczenie o okręgach Sejm i Senat 2023.pdf 152 KB pobierz
4- Zmiany w podziale gminy Radziejów na obwody głosowania.pdf 573 KB pobierz
5 - Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referndum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.pdf 84,5 KB pobierz
6 - Udzielanie informacji dla wyborców.pdf 210 KB pobierz
7 - Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.pdf 207 KB pobierz
8 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf 294 KB pobierz
9 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf 308 KB pobierz
10 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf 138 KB pobierz
11 - Wniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf 230 KB pobierz
12 - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.pdf 285 KB pobierz
13 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf 101 KB pobierz
14 - Uchwała PKW - powoływanie obwodowych komisji wyborczych.pdf 114 KB pobierz
15- Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW.pdf 136 KB pobierz
Wytyczne+regulamin - opracowanie.pdf 676 KB pobierz
gm._Radziejow_informacja_o_losowaniach(1).pdf 120 KB pobierz
Protokoły losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.pdf 20,9 MB pobierz
Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf 733 KB pobierz
Zał±cznik do postanowienia - składy okw.pdf 134 KB pobierz