Nieczystości ciekłe - Ważna Informacja!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że jednostkami uprawionymi do wywozu nieczystości płynnych na terenie naszej gminy są:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o.,
    ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów,

tel. 54 285 34 78 lub 54 285 36 02

(Przydomowe oczyszczanie ścieków i szamb)

 

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o.

        ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

        tel. 804-204-204

Tylko opróżnianie ze zbiorników bezodpływowych (szamb)

 

  1. Gmina Bytoń

        Bytoń 72, 88-231 Bytoń,

       Tel. 54 285 13 17

       Poprzez zakład komunalny dawny ROLBYT.

(Przydomowe oczyszczanie ścieków i szamb)

 

Jednocześnie przypominamy,  że mocy nowych przepisów każda przydomowa oczyszczania oraz szambo bezodpływowe powinny być zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Radziejów. Wobec powyższego prosimy osoby, które nie zgłosiły jeszcze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków  o pilne dokonywanie tych zgłoszeń.

 

Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszę złożyć w Urzędzie Gminy Radziejów, pokój 205 w terminie do 30 czerwca 2023 r. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.ugradziejow.pl w zakładce dla mieszkańców, ochrona środowiska i budownictwo oraz w Urzędzie Gminy Radziejów.