„Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego".

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspomagania Wsi zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w
zaznajomieniu przedsiębiorców z Państwa gminy o preferencyjnych
pożyczkach z programu:

 „Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw  z województwa
kujawsko-pomorskiego".

Program finansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zarządzany przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

Z pożyczki (do 100.000 PLN) na założenie i rozwój małej firmy mogą
skorzystać przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 5
lat. Aktualne oprocentowanie wynosi od 3,81% w stosunku rocznym (tj. 50%
stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską) i jest stałe w
całym okresie spłaty pożyczki. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych
dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą pożyczki.

Szczegółowe informacje znajdują się:
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki/