Dodatki do emerytur i rent w górę

Co roku 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. Podwyżką objęte są również dodatki
i świadczenia pieniężne, które w tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 294,39 zł.

 

Dodatki do emerytur i rent podwyższane są procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 14,8 proc. Najczęściej przysługujący dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 294,39 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed ukończeniem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

Dodatek pielęgnacyjny jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń. Prawo do niego nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego, to może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS – dodaje rzeczniczka.

 

Inne kwoty dodatków i świadczeń od marca wynosić będą:

 

  • dodatek za tajne nauczanie – 294,39 zł,

  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 441,59 zł,

  • dodatek dla sieroty zupełnej – 553,30 zł,

  • dodatek kombatancki – 294,39 zł,

  • dodatek kompensacyjny – 44,16 zł,

  • dodatek do renty inwalidy wojennego– 1127,12 zł,

 

  • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 294,39 zł,

 

  • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 14,76 zł do 279,71 zł.

 

 

Ryczałt energetyczny – 255,17 zł.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Dodatki do emerytur i rent w górę.docx 67,4 KB pobierz