ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OGŁASZANIU POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ZAGROŻENIA PYŁEM PM10

Mieszkańców Gminy Radziejów informujemy o procedurach działań krótkoterminowych przy poszczególnych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Działania krótkoterminowe wdrażane będą w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Ze względu na sposób uśredniania wyników pomiarów substancji w powietrzu, poziomy zagrożenia ustala się w oparciu o wartości stężeń pyłu PM10, ozonu oraz dwutlenków siarki i azotu.

Ustala się 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

  • I stopień zagrożenia (kod żółty),
  • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy),
  • III stopień zagrożenia (kod czerwony).

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza. Wprowadzanie stopni zagrożenia odbywa się w 7 obszarach z przypisanymi im reprezentatywnymi stacjami automatycznego monitoringu powietrza, na których prowadzony jest monitoring stężeń pyłu PM10


Działania krótkoterminowe określone w Programie ochrony powietrza (I stopień zagrożenia):

1. Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
– ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
– unikać wietrzenia pomieszczeń,
– włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
– w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
– śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

2. Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
– ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

3. Władze gmin, powinny:
– podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

4. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
– prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

5. Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
– w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
• tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
• zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
– ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.


Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

1. Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
– ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
– unikać wietrzenia pomieszczeń,
– włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
– w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
– śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

2. Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
– ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

3. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
– przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

4. Władze gmin, powinny:
– podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

5. Podmioty gospodarcze, powinny:
– zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
– zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

6. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
– prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

7. Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
– nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

8. Zarządcy dróg, powinni:
– prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

9. Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
– w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
• tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
• zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
– ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.


Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

1. Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
– ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
– unikać wietrzenia pomieszczeń,
– włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
– w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
– śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

2. Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
– ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

3. Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
– przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

4. Władze gmin, powinny:
– podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

5. Podmioty gospodarcze, powinny:
– czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
– zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
– zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

6. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
– prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

7. Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
– nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

8. Zarządcy dróg, powinni:
– wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
– prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

9. Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
– prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.

10. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:
– wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.

11. Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
– w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
• tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
• zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
– ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.