Wnioski SUSZA 2022 - BARDZO PILNE!!!

 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Radziejów informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak pisma: DBD.pp.071.148.2022), istnieje możliwość zgłaszania strat powstałych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – SUSZĘ w roku 2022.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin zgłaszania strat spowodowanych suszą upływa w dniu 31.10.2022 r.

 

Uwaga (BARDZO WAŻNE):

 

Informujemy także, że od 2020 r. zmienione zostały warunki dotyczące zgłaszania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - suszę. Wobec nowych regulacji prawnych Gminy zostały wyłączone z procesu szacowania strat, jak również przyjmowania wniosków o oszacowanie.

 

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych może przebiegać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji – „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”, udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa (link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign).

 

 

Nadmieniamy, że aby móc złożyć dokument i oszacować straty poprzez w/w aplikację konieczne jest posiadanie przez producenta rolnego własnego Profilu Zaufanego. Wobec powyższego prosimy od wyrobienie sobie stosownego Profilu Zaufanego, a następnie podjęcie dalszych kroków związanych ze składaniem wniosków suszowych.

 

 

Instrukcja zgłaszania strat w aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” pod linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/5382b43f-6f55-47d2-be59-a4fa17e1240c

 

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

 

 

Informacje na temat zakładania Profilu Zaufanego:

https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=8jfbqrc3ris6c79e8j0p

 

 

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją pogodową prosimy o bieżące śledzenie komunikatów IUNG w Puławach.

(adres: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0411062/)