W Skibinie powstało ogólnodostępne miejsce rekreacji i wypoczynku

 

Ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” Gmina Radziejów zrealizowała projekt pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku”.

Cel operacji to poprawa jakości życia mieszkańców wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz podniesienie atrakcyjności centrum wsi Skibin poprzez stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W ramach projektu wykonano boisko wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej, szachy terenowe, wyposażono plac zabaw oraz ustawiono lampę solarną.

Wartość całkowita projektu: 160.000,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 160.000,00 zł,

Wartość dofinansowania: 101.808,00 zł co stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny gminy: 58.192,00 zł.

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Skibinie