Kolejne drogi gminne przebudowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

We wrześniu zakończono inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180427C Kwilno – Płowce II od km0+990 do km 1+439,70; Przebudowa drogi gminnej nr 180423C Bieganowo - Bieganowo w miejscowości Bieganowo od km 0+000,00 do km 0+995,00; Przebudowa drogi gminnej nr 180424C Szostka-Mała Szostka od km 0+000,00 do km 0+998,00 w miejscowości Szostka”.

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji modyfikowanej wraz z wykonaniem poszerzeń istniejących nawierzchni do 4,5 m oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 2,443 km. Koszt inwestycji to blisko 1.400.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Lesków z Bytonia.

Drogi w miejscowościach Płowce II, Szostka i Bieganowo to kolejne odcinki dróg wyremontowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży mieszkańców naszej gminy.

Na realizację tej inwestycji Gmina Radziejów pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów całkowitych.

W sierpniu tego roku został złożony do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy następnych odcinków dróg gminnych.