ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Radziejowie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

 

WÓJT GMINY RAZIEJÓW

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Radziejowie stanowiącej przedmiot Umowy o powierzenie grantu o numerze 4574/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Zapytanie ofertowe.pdf 445 KB pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc 322 KB pobierz
Informacja z otwarcia ofert.pdf 199 KB pobierz
Informacja o wyborze oferty.pdf 236 KB pobierz