Pożegnanie Eugeniusza Kapelińskiego

Smutno zaczął się dzień dzisiejszy dla naszej społeczności samorządowej…

Z wielkim niedowierzaniem i żalem odebraliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi Eugeniusza Kapelińskiego. Radnego gminy Radziejów i sołtysa sołectwa Kolonia Wąsewo. Eugeniusz Kapeliński nieoczekiwanie zmarł wczesnym wieczorem 1 sierpnia br. Miał 64 lata.

Był naszym dobrym kolegą, od wielu lat pracował z nami na rzecz gminy Radziejów i jako radny i jako sołtys.

Był z nami od początku. Po reaktywowaniu z dniem 1 stycznia 1992 roku gminy Radziejów, jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego wchodził w skład pierwszej Rady Gminy Radziejów. Później pełnił funkcję radnego w kadencjach 2002-2006 i 2010-2014, a kadencji 2018-2023 nie dane mu było już dokończyć.

Eugeniusz Kapeliński nieprzerwanie pełnił przez wiele lat funkcję sołtysa sołectwa Kolonia Wąsewo. Sam zresztą był inicjatorem utworzenia tego sołectwa. Jego wieś – Kolonia Wąsewo była częścią sołectwa Czołówek. To On, wraz z mieszkańcami wsi, złożył wniosek do Rady Gminy Radziejów, o wydzielenie odrębnego sołectwa i przywrócenie historycznego podziału gminy. Rada taką uchwałę podjęła 24.06.1992 r.

Dbał o swoje sołectwo, dążył do jak najlepszego rozwoju swojej wsi. Składał ciągle nowe wnioski i prośby o inwestycje drogowe, oświetlenie. Zgłaszał problemy swoich mieszkańców wymagających pomocy.

Lubiliśmy z nim pracować. Zawsze był chętny do pomocy i współpracy, także w swoim wolnym czasie, który mógł przecież przeznaczyć dla siebie, czy swojej rodziny. To takie ważne.

Gieniu – bo dla nas to był po prostu Gieniu, był też nieocenionym i niezawodnym członkiem gminnego pocztu sztandarowego, gdzie pełnił funkcję sztandarowego – czyli tego, który niesie sztandar. Ileż wspólnych uroczystości razem dane było nam przeżyć… Teraz ten sztandar – po raz pierwszy od dawna – poniesie ktoś inny…

Za ten wspólny kawałek czasu – teraz widzimy, jak bardzo za krótki, który Gieniowi przyszło spędzić razem z nami – bardzo dziękujemy. Za te wszystkie plany, rozmowy, śmiechy, anegdoty i spory. Za poczet sztandarowy. Za wszelką pomoc. Za całą pracę na rzecz sołectwa Kolonia Wąsewo i całej gminy Radziejów. Dziękujemy Gieniu.

Żonie Gienia – Pani Mirce, córce Julii, zięciowi Jakubowi i wnukom Filipowi i Kacprowi składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziejów                                           Wójt Gminy Radziejów

  Marian Bandyszewski                                                                      Marek Szuszman

Sekretarz Gminy Radziejów

       Arleta Brochocka

            oraz pracownicy Urzędu Gminy Radziejów