Informacja - gradobicie 2022

 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Radziejów informuje, że istnieje możliwość zgłaszania strat powstałych w uprawach rolnych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – GRAD, który miał miejsce w dniu 1 lipca 2022 r. na terenie gminy Radziejów.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.).

         Wobec powyższego prosimy  o składanie wniosków o oszacowanie strat, powstałych w gospodarstwach rolnych, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – GRAD w 2022 r.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy  Radziejów, pok. nr 212,
w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 26 lipca 2022 r. (wtorek).

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

 

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do informacji !!!

 

Do wniosku o oszacowanie strat proszę dołączyć kopię wniosku obszarowego ARiMR.

 

 

 

Zwracamy uwagę, iż podawane we wniosku dane muszą być bezwzględnie zgodne z danymi ARiMR !!!

 

 

 

 

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Wniosek o oszacowanie strat - susza 2022.doc 68,5 KB pobierz