Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

 

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz.1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.

 

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

 

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

 

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

 

W załączeniu przekazuję, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:

 

·       wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,

·       materiały informacyjne

·       informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.

 

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58., tel. 54/231-28-78, email. gops@ugradziejow.pl

Załączniki

Nazwa Rozmiar
wzór wniosku o dodatek osłonowy-1.docx 58,5 KB pobierz