Projekt - „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”

Zapraszamy do udziału w projekcie
Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z Gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”.

 

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego.

 

W ramach projektu oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez:

  • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania,
  • świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania,
  • pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkoleń i poradnictwa.

 

Pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich kierowana jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

 

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

tel. 886 468 299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org.

 

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.