XII Ogólnopolska Konferencja - Grunt do zdrowie, ziemia to skarb