Budowa placów zabaw w Czołowie i Czołówku oraz boiska rekreacyjnego w Opatowicach

 

 

 

 

 

 

 

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej

 

infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w postaci

 

placów zabaw w Czołowie i Czołówku

 

oraz boiska rekreacyjnego w Opatowicach

 

Gmina Radziejów realizuje projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w postaci placów zabaw w Czołowie i Czołówku oraz boiska rekreacyjnego w Opatowicach”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zwiększenie aktywności mieszkańców LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r. poprzez budowę placów zabaw w Czołowie i Czołówki oraz boiska rekreacyjnego w Opatowicach.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 79 598,99 zł.

Kwota dofinansowania: 50 648,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
gmina-radziejow-realizuje-projekt-pn.docx 40,6 KB pobierz