Ścieżka pieszo-rowerowa dla mieszkańców gminy Radziejów

Ścieżka pieszo-rowerowa dla mieszkańców gminy

 

 

Rozwijająca się rekreacja rowerowa wśród mieszkańców gminy Radziejów oraz gmin ościennych skłania coraz częściej samorządy do podejmowania inwestycji w zakresie budowy ścieżek pieszo-rowerowych.

Gmina Radziejów wychodząc naprzeciw potrzebom rowerzystów wykonała w 2017 r. pełną dokumentację związaną z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Ścieżka łączyć ma gminę Radziejów, gminę miasto Radziejów z gminą Dobre.

Ścieżka została zaprojektowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Sompolno. Obiekt ma częściowo znajdować się w pasie drogi wojewódzkiej, a częściowo na nasypie dawnej kolejki wąskotorowej.

Gmina Radziejów podjęła także staranie o uzyskanie środków finansowych z funduszy europejskich na realizację tego zadania. Umowa o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej została już podpisana.