Nowy obiekt na potrzeby SOT-G w Biskupicach

Nowy obiekt na potrzeby SOT-G w Biskupicach

 

Działająca w Biskupicach Sekcja Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Radziejów korzysta obecnie ze starego obiektu. Obiekt ten wybudowany w znacznej części z gliny znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

W 2017 r. została podjęta przez Wójta Gminy Radziejów decyzja o wybudowaniu nowego obiektu gospodarczego. Wybudowany obiekt posiada zaplecze garażowe dla maszyn SOT-G, a także warsztat, pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnię oraz pomieszczenia biurowe.

Obiekt zlokalizowany została w bezpośrednim sądziedztwie starego obiektu.

Zadanie, związane z budowa obiektu, zostało podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmował prace projektowe, wodociągowe, kanalizacyjne i budowlane, związane ze wzniesieniem obiektu. Prace te zostały zakończone w 2017 r.

II Etap, który została przewidziany na rok 2018 ma obejmować prace wykończeniowe, ociepleniowe oraz wyposażenie obiektu.

Na chwilę obecną prace zostały zakończone na I Etapie.

Wójt Gminy Radziejów oraz pracownicy Urzędu wierzą, że realizowana inwestycja będzie przez długie lata służyć SOT-G.