Ptasia grypa - prośba Powiatowego Lekarza Weterynarii!!!

Ptasia grypa - HPAI !!!

 


W związku z liczną migracją ptaków w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym i tworzeniem dużych ich skupisk podczas przelotów, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie prosi o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy do zabezpieczenia przed ewentualnym przenikaniem wirusa grypy ptaków.


    W zależności od specyfiki gospodarstwa, podjemowane działania powinny obejmować:
- zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym i paszy przez dostępem dzikiego ptactwa,
- regularne przeglądy wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,
- eliminacja wszelkich mozliwych do usuniecia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),
- odosobnienie drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- w miarę możliwości powstrzymanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa,
- powstrzymywanie sie od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (karmniki i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich),
- w przypadku, gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież została poddana właściwym zabiegom higienicznym,
- przestrzeganie nakazu zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie miejsc, w ktorych jest utrzymywany drób lub inne ptaki.