Ptasia grypa - prośba Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie prosi o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw rolnych utrzymujących drób domowy przed przenikaniem wirusa grypy ptaków.

 

 

Podejmowane działania powinny obejmować:

- zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa,

- regularne przeglądy wszelkich połączeń i rur  (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,

- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),

- w miarę możliwości powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne), oraz o zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa,

- powstrzymywanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki),

- w przypadku, gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwych zabiegom higienicznym.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
20170829143034284.pdf 287 KB pobierz