Mieszkańcom Gminy będzie się lepiej jeździć pod drogach

Mieszkańcom Gminy będzie się lepiej jeździć po drogach

 

 

    Gmina Radziejów dbając o infrastrukturę drogową systematycznie utwardza asfaltem oraz mieszankami bitumicznymi i grysami nowe odcinki dróg gminnych, które nie były utwardzone, oraz remontuje drogi gminne już utwardzone.

 

    W roku 2016 Gmina Radziejów zrealizowała inwestycje związane z budową dróg gminnych w miejscowościach:

Bieganowo - droga nr Nr 180410 C Kol. Broniewo – Bieganowo, na odcinku 1798 mb
Biskupice - droga obok Domu Dziecka, na odcinku 480 mb
Broniewek - droga przy oczyszczalni ścieków, na odcinku 810,10 mb
Broniewo - droga osiedlowa, na odcinku 200 mb
Czołowo - droga gminna łącząca drogę krajową nr 62 z drogą powiatową Radziejów-Szostka, na odcinku 744,60 mb
Kolonia Wąsewo - droga nr 180408 C Radziejów – Wąsewo, na odcinku 990 mb
Kłonówek - droga dojazdowa, na odcinku 120 mb
Piołunowo - droga dojazdowa przy kanale głuszyńskim, na odcinku 594 mb
Zagorzyce - droga nr 180416 C Radziejów-Kolonia Zagorzyce, na odcinku 587 mb
Kwilno - droga dojazdowa, na odcinku 587 mb


    Władze samorządowe Gminy Radziejów wierzą, że realizowane inwestycje drogowe przysłużą się mieszkańcom, a ilość dróg gminnych, które nie są jeszcze utwardzone będzie systematycznie się zmniejszać.

 

    Wójt Gminy wierzy, że w obecnej kadencji uda się utwardzić wszystkie te drogi gminne, przy których mieszkają mieszkańcy, za wyjątkiem dróg prowadzących tylko do pól uprawnych.