Będzie bezpieczniej - Sołectwo Czołowo otrzymało nowy chodnik

Będzie bezpieczniej - Sołectwo Czołowo otrzymało nowy chodnik

 


    Dawna droga krajowa w miejscowości Czołowo jest intensywnie użytkowana przez pojazdy mechaniczne, w szczególności dostawcze oraz ciężarowe.
    Władze Gminy Radziejów chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na najbardziej ruchliwym odcinku tej drogi, dokonały w 2016 r. wybudowania nowego chodnika, łączącego pamiątkowy obelisk upamiętniający poległych mieszkańców Gminy Radziejów w czasie II wojny światowej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czołowie.
    Ten 170 m odcinek chodnika znacząco podnosi bezpieczeństwo oraz standard wsi Czołowo.     

    Władze Gminy Radziejów chcą w dalszym stopniu podnosić jakość życia dla mieszkańców, wobec czego nie pozostaną na laurach przy realizacji tego typu inwestycji.