Mieszkańcy Gminy Radziejów będą pić zdrowszą wodę.

Mieszkańcy Gminy Radziejów będą pić zdrowszą wodę.

 


    Starania Władz Gminy Radziejów ukierunkowane są nie tylko na rozwój infrastrukturalny Gminy, ale także na zdrowie swoich mieszkańców. Dzięki temu Stacja Uzdatniania Wody w Szostce doprowadzająca wodę dla mieszkańców jest stystematycznie modernizowana i unowocześniana. W ramach tych działań  w 2011 r., dokonano gruntownej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Szostce, polepszając tym samym parametry dostarczanej dla mieszkańców wody.
    Rok 2016 przyniósł zadanie kolejnej modernizacji tego ujęcia wody. Dzięki wsparciu środków unijnych przeprowadzono remonty urządzeń Stacji, doposażono ją w nowe urządzenia wzbogacające wodę w składniki mineralne, a także ją oczyszczające z żelaza i innych związków. Staraniem Wójta Gminy Radziejów w 2016 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Szostce została wykopana również nowa studnia głębinowa  (studnia nr 3), która stanowić będzie zabezpieczenie mieszkańców Gminy Radziejów w wodę.