Miejscowość Bieganowo doczekała się remontu świetlicy wiejskiej.

 

Miejscowość Bieganowo doczekała się remontu świetlicy wiejskiej.

 

 

    Świetlica wiejska w Bieganowie dzięki przeprowadzonej termomodernizacji, wraz z nową, kolorową elewacją wygląda zupełnie inaczej. Jednakże jej wnętrze zachowało poprzedni charakter, choć od 2013 r.  część pomieszczeń świetlicy w Bieganowie została zaadoptowana pod potrzeby miejscowej Szkoły Podstawowej na salę gimnastyczną, a także szatnie.
    W roku 2016 świetlica wiejska w Bieganowie otworzyła na nowo swoje drzwi dla mieszkańców. Prace objęły zarówno przemurowanie ścian wewnętrznych w celu uzyskania nowych pomieszczeń w tym: WC, pomieszczenia dla sołtysa i rady sołeckiej, szatnię, ale także całkowitą wymianę podłogi, cekolowanie ścian, roboty kanalizacyjne, prace płytkarskie i inne.
    Dzięki wsparciu środków europejskich gmina zakupiła nowe wyposażenie świetlicy. Przybyły nowe meble kuchenne wraz z wyposażeniem AGD, nowe stoły i krzesła dla sali głównej, a także wyposażenie dla pozostałych pomieszczeń świetlicy.
Cieszymy się, że wyremontowana świetlica służyć będzie mieszkańcom sołectwa Bieganowo, i nie tylko, jako piękne miejsce i wizytówka sołectwa oraz Gminy Radziejów, ale też jako miejsce, które  jednoczy i gromadzi ludzi.