„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Radziejów

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Przebudowa dróg gminnych

 

Gmina Radziejów realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biskupice, drogi gminnej nr 180417 C Broniewek - Kolonia Czołowo w miejscowości Broniewek oraz drogi nr 180410 C Kolonia Broniewo - Bieganowo w miejscowości Broniewo oraz Bieganowo, gmina Radziejów”.

 

Operacja mająca na celu przebudowa 0,480 km drogi wewnętrznej w miejscowości Biskupice, 0,810 km drogi gminnej nr 180417 C Broniewek - Kolonia Czołowo w miejscowości Broniewek oraz 1,798 km drogi nr 180410 C Kolonia Broniewo - Bieganowo w miejscowości Broniewo oraz Bieganowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 371 100,00 zł.

 

Kwota dofinansowania: 236 130,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.