Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziejów na lata 2016 – 2023.


Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.


Konsultacje potrwają 14 dni, od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r.


W tym czasie zapraszamy Państwa do zapoznania z załączonymi poniżej dokumentami i wyrażenia swoich opinii/uwag poprzez formularz konsultacji.


Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:
- bezpośrednio do Urzędu Gminy Radziejów (pok. nr 212),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: budownictwo@ugradziejow.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki20/22, 88-200 Radziejów.

 

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach konsultacyjnych:

Zagorzyce:  8 września 2016 r., godz. 10.00 w budynku świetlicy wiejskiej
Opatowice: 8 września 2016 r., godz. 11.00 w budynku świetlicy wiejskiej

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
formularz-konsultacji-1.doc 32,5 KB pobierz
lpr-radziejow-16-08-2016-1.pdf 2,36 MB pobierz