Program rządowy "Rodzina 500+"

Informacja dotycząca programu rządowego „Rodzina 500 plus”

 

               Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca program rządowy „Rodzina 500 plus”.

           Zgodnie z zapisami w/w ustawy świadczenie to przysługuje, niezależnie od dochodu, w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia i wypłacane będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

         Ponadto w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł, świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko w rodzinie.

       Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ul. Kościuszki 58 od dnia 1 kwietnia 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego udzielane są przez pracowników GOPS w Radziejowie ul. Kościuszki 58 w godzinach urzędowania.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
wniosek_500.odt 35,1 KB pobierz