Bezpłatne porady prawne

                                   
    Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 powstał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
    Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, tj.:

- poniedziałek w godzinach od 7.30 do 11.30,

- wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00,

- środa w godzinach od 7.30 do 11.30,

- czwartek w godzinach od 16.00 do 20.00,

- piątek w godzinach od 7.30 do 11.30.

    W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców gminy Radziejów do korzystania z bezpłatnej pomocy prawników.